Õierikkad rohumaaribad – väikesed sammud, suur mõju (EN)

04.06.2024

Sel aastal on kolm ettevõtet astunud suure sammu projekti „Loodusrikas Eesti“ toel põllumajandusmaastiku mitmekesistamise suunas. Aivar Mikkus Kirbla OÜ-st rajas rohumaaribad 20 hektari suurusele põllule, Kalmer Visnapuu Piira talust rajas rohumaaribad 46 ha põllule ja Sander Hiire Mäemõisa OÜ-st 32 ha põllule. Kõigil neil põldudel katsetame, kuidas erinevate seemnesegudega toetada elurikkust ja looduse hüvesid (kahjuritõrje ja tolmeldamine) põllumajandusmaastikes. Lisaks on liigirikast kultuurkarjamaad rajamas Airi Külvet Puutsa talust.

Liigirikas ja õiterohke rohumaariba ei võta põllumajandusmaastikust palju maad, kuid loob väärtusliku elupaiga nii looduslikele tolmeldajatele kui ka põllukahjurite looduslikele vaenlastele, olgu selleks siis sirelased, jooksiklased, ämblikud või kiletiivalised. Tolmeldajad ja kahjurite looduslikud vaenlased aitavad parandada saagi kvaliteeti ning vähendavad vajadust taimekaitsevahendite kasutamiseks.

OÜ Mäemõisa esindaja Sander Hiire sõnul on rohumaaribade rajamine väike samm maailma mastaabis, kuid suur samm harjutamaks uut mõtteviisi ja koostööd loodusega. Noorte põllumeeste aktiivseks kõneisikuks kujunenud Sander plaanib selle aasta sügisel rajada pikema rohumaariba üle mitme põllu, mis ühendab suurema metsamassiivi ja loob rohekoridori põllumajandusmaastikku.

Sel suvel hakkavad Tartu ülikooli teadlased seirama Sadala Agro põldudele eelmisel aastal rajatud rohumaaribasid ning sealset elurikkust - uuritakse nii taimi, linde, putukaid (sh tolmeldajad, põllukahjurid ja nende vaenlased) kui ka ämblikke. Seiretulemused aitavad mõista, kuidas põllumajandusmaastiku mitmekesistamine mõjutab erinevaid organismirühmi ja milline on rohumaaribade mõju saagikusele.

Keeruline talv tõi ka tagasilööke. Järvamaa Kutsehariduskeskuse eelmisel aastal külvatud rohumaaribad tuli talvekahjude tõttu uuesti rajada; see nende edasist tegevust aga ei peata. Talvekahjude tõttu tuleb täiendavalt külvata rohuseemet ka eelmisel aastal rajatud OÜ Sadala Agro põllu rohumaaribadele.  

Sel aastal rajatud rohumaaribade seire algab 2025. aastal.

Rohumaaribade rajamine Mäemõisa OÜ (Sander Hiire) põllul

Teemad

Categories

Kõik teemad

Arhiiv

Arhiiv

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond