Elurikas ja kliima-
hoidlik toidutootmine

Siin saad tutvuda heade põllumajandusvõtetega, mis aitavad hoida elurikkust, parandada keskkonnaseisundit ja muldade tervist. Liigume kestliku ning kliimamuutustele vastupidava toidutootmise suunas!

TUTVU ERINEVATE TEGEVUSTEGA
21.06.2023
Esimesed näidisalad põllumaadel

Eelmisel aastal tehti üleskutse põllumajandustootjatele, et luua koostöös Tartu Ülikooli teadlastega põllumaadele näidisalad, kus saaks hakata jälgima erinevate agroökoloogiliste võtete […]

LOE EDASI
01.06.2023
Valmis juhend maastike rikastamiseks hekkidega

Valminud on juhend liigirikaste hekkide ja põõsaribade rajamiseks. Muuhulgas saab vastused küsimustele - milliseid liike kasutada, kuidas rajamist planeerida ning […]

LOE EDASI
Vaata kõiki uudiseid

Elurikkuse hoidmine ja kestlik põllumajandus käivad käsikäes

Toidutootmine ja elurikkus mõjutavad teineteist vastastikku. Eesti ja Euroopa põllumajandusmaastike ja -võtetega on seotud suur osa elurikkusest, kaasa arvatud putukad, soontaimed ja linnud. Elurikas põllumaa on vastupidavam kliimamuutustele ning naudib elurikkuse hüvesid nagu tolmeldamine, terve mullaelustik ning looduslik kahjuritõrje. Põlde ümbritsev elurikkus sõltub jällegi loodust säästvast toidutootmisest. Elurikkuse hoidmine ja sidumine põllumajandusega on olulisem kui kunagi varem ajal, mil kliimamuutus ning elurikkuse hääbumine on ajakohasteks probleemideks osutunud.

Kliimahoidlik toidutootmine viitab süsinikuheitmete vähendamisele läbi heade põllumajanduspraktikate, mis seovad süsiniku mulda ja taimkattesse. See hõlmab endas tõenduspõhiste meetodite kasutamist ja kombineerimist haritaval maal - näiteks võib mulda vähem harida, kasutada orgaanilisi väetiseid, praktiseerida viljavaheldust ja agrometsandust ning leida viise lämmastiku efektiivsemaks kasutamiseks. Püsirohumaadel aga saab süsinikku siduda kaitstes turvasmuldasid, tõstes veetaset kuivendatud aladel ning soosides liigirikkust. Samuti on oluline loomapidamisel loomade tervis, aretus ja söödavalik. Erinevad lahendused tagavad põllumuldade viljakuse ning saagistabiilsuse kui ka suurendatud süsiniku mulda sidumise.

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond