Aveliina Helm

taastamisökoloogia professor

aveliina.helm@ut.ee

Kristiina Jürisoo

taastava põllumajanduse spetsialist

kristiina.jurisoo@ut.ee

Remek Meel

taastava põllumajanduse spetsialist

remek.meel@ut.ee

Marianne Kaldra

taastamisökoloogia spetsialist

marianne.kaldra@ut.ee

Tanel Vahter

mullaökoloogia teadur

tvahter@ut.ee

Kertu Hool

kommunikatsioonispetsialist

kertu.hool@ut.ee

LIFE IP ForEst&FarmLand/Loodusrikas Eesti projekti eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit. Projektiga on seotud mitmed tegevused, millest üks hõlmab põllumajandusmaastikes näidisalade loomist, kus katsetatakse loodussõbralikke põllumajandusvõtteid ja seiratakse nende tegevuste mõju saagikusele ja elurikkusele.

Heapõld.ee kodulehe eestvedav jõud on Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm. Kontaktidena on välja toodud projekti Loodusrikas Eesti raames põllumajandusmaastikega tegelevad inimesed. Lehekülje valmimisse on panustanud ka Tsipe Aavik ja Rufus Trepp.

Ei leidnud oma küsimusele vastust? 
Võta meiega ühendust!

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond