Väärtuslikud püsirohumaad

Väärtuslikud püsirohumaad (VPR) on sellised püsirohumaad, mida iseloomustab mitmekesine ja liigirikas looduslik taimekooslus. Tegu võib olla nii väljaspool kaitstava ala asuva ajaloolise pärandniiduga, kuid väärtuslik püsirohumaa võib olla ka kunagine põld või millalgi kultuurtaimedega külvatud rohumaa, kuhu on ajapikku taas kujunenud looduslik ja liigirikas taimestik. Sellised rohumaad on põllumajandusmaastikes väga väärtuslikud. Nad toimivad rohekoridoridena, pakuvad talvitumis-, pesitsemis- ja toitumispaika paljudele liikidele, hoiavad muldade elurikkust ning aitavad põllumajandusmaastikes hoida põllukahjurite looduslikke vaenlasi. Ka seovad püsirohumaad süsinikku, toetades nii mullaviljakust ja leevendades kliimamuutusi.

Väärtuslike püsirohumaade kaardistamiseks viiakse läbi inventuur. Selle tulemusena selguvad püsirohumaad, millele saab 2024. aastast taotleda väärtuslike püsirohumaade säilitamise toetust. Väärtuslik püsirohumaa on ka pärandniit, mille andmed on Eesti looduse  infosüsteemis (EELIS), kuid mis ei asu kaitstaval alal.

Hoiame üheskoos Eesti väärtuslikke püsirohumaid! Kui tead oma maadel olevaid mitmekesise loodusliku taimestikuga ja/või õiterohkeid rohumaid, andke meile teada - eksperdid inventeerivad need esmajärjekorras! 

Teie kirjad suunatakse kontaktvormi kaudu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ projektijuhile Rufus Trepile (Rufus.Trepp@agri.ee).

 

Soovid teada, kas Sinu loodusliku taimestikuga rohumaa kuulub väärtuslike püsirohumaade hulka? Võta inventeerimiseks ühendust kontaktvormi kaudu!

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond