Väärtuslikud püsirohumaad

Väärtuslikud püsirohumaad (VPR) on sellised püsirohumaad, mida iseloomustab mitmekesine ja liigirikas looduslik taimekooslus. Tegu võib olla nii ajaloolise pärandniidu, kunagise põllu või millalgi kultuurtaimedega külvatud rohumaaga, kuhu on ajapikku taas kujunenud looduslik ja liigirikas taimestik. Sellised rohumaad on põllumajandusmaastikes väga väärtuslikud. Nad toimivad rohekoridoridena, pakuvad talvitumis-, pesitsemis- ja toitumispaika paljudele liikidele, hoiavad muldade elurikkust ning aitavad põllumajandusmaastikes hoida põllukahjurite looduslikke vaenlasi. Ka seovad püsirohumaad süsinikku, toetades nii mullaviljakust ja leevendades kliimamuutusi.

Väärtuslikke püsirohumaid kaardistab Pärandkoosluste Kaitse Ühing 2024.-2027. aastal toimuva rohumaade inventuuri käigus. Selle tulemusena selguvad püsirohumaad, millele saab alates 2025. aastast taotleda väärtuslike püsirohumaade säilitamise toetust. 

Toetusega saab lähemalt tutvuda Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koostatud 2023.-2027. aasta Ühise Põllumajanduspoliitika Strateegiakavas (lk 367-373): link.

Hoiame üheskoos Eesti väärtuslikke püsirohumaid! Kui tead oma maadel olevaid mitmekesise loodusliku taimestikuga ja/või õiterohkeid rohumaid, andke meile teada - eksperdid inventeerivad need esmajärjekorras! 

Teie kirjad suunatakse kontaktvormi kaudu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ projektijuhile Rufus Trepile (Rufus.Trepp@agri.ee, 625 6131).

Soovid teada, kas Sinu loodusliku taimestikuga rohumaa kuulub väärtuslike püsirohumaade hulka? Võta inventeerimiseks ühendust kontaktvormi kaudu!

Esitatud alasid inventeeritakse eelisjärjekorras, kuid töö mahu tõttu ei saa garanteerida, et ala jõutakse inventeerida selle esitamise aastal.

Teie andmete vastutavaks töötlejaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Andmeid kasutatakse inventuuri läbi viimise eesmärgil. Ankeedi esitamisel nõustute oma isikuandmete töötlemisega. Nõusolek on õigus igal hetkel tagasi võtta, aga see ei muuda enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Lisainformatsiooni on võimalik leida ministeeriumi isikuandmete töötlemise lehelt.

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond