Elurikas ja kliimahoidlik
toidutootmine

Siin saad tutvuda heade põllumajandusvõtetega, mis aitavad hoida elurikkust, parandada keskkonnaseisundit ja muldade tervist. Liigume kestliku ning kliimamuutustele vastupidava toidutootmise suunas!

TUTVU ERINEVATE TEGEVUSTEGA

Elurikkuse hoidmine ja kestlik põllumajandus käivad käsikäes

Oluline osa Eesti ja Euroopa elurikkusest on seotud põllumajandusmaastikega. Mitmete putukaliikide, soontaimede ja lindude käekäik sõltub otseselt meie toidutoomispraktikatest. Mõju on aga vastastikune - ka toidutootmise jätkusuutlikkus sõltub põlde ümbritsevast elurikkusest. Põllumajandusmaastike elurikkus suurendab põllumaade vastupidavust kliimamuutustest tulenevatele ootamatustele, aitab tagada saagikust läbi kahjurirünnakute leevendamise ja ennetamise, tolmeldamishüve säilimise ja mullaelustiku mitmekesisuse.

 

Siin veebilehel tutvustame erinevaid võimalusi, mis aitavad hoida põllumajandusmaastike  elurikkust ja head keskkonnaseisundit. Vaata erinevaid tegevusi, mida saad rakendada haritaval maal, püsirohumaadel või pärandniitudel.

VAATA TEGEVUSI

Kliimahoidlik toidutootmine

Põllumajanduspraktikatel on tähtis roll süsinikuheitmete vähendamisel ning sidumisel. Kliimahoidliku toidutoomisega on võimalik vähendada süsiniku emissioone ja suurendada mullas ja taimkattes seotud süsinikuvarusid. Kliimasõbralikku toidutoomist on võimalik saavutada kasutades häid praktikaid nagu näiteks minimeeritud mullaharimine, vahekultuurine mitmekesistamine, orgaaniliste väetiste kasutamine, viljavaheldus, agrometsandus ja lämmastiku efektiivsem kasutamine. Erinevad lahendused aitavad suurendada mulda seotud süsinikku, tagades samal ajal ka põllumuldade viljakuse ning saagistabiilsuse.

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu FondEcolchange