Aruanne - Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal (2020)

Aruanne on PDF formaadis kättesaadav siin (Dropbox).

Projekti eesmärgiks oli teha ülevaade tegevustest, mis aitaks Eesti põllumajandusmaal elurikkust säilitada. Aruandesse koondatud tegevused on ka aluseks meetmetele, mida Heapõld kodulehel käsitletakse. Veel vaadeldakse aruandes, kuidas Euroopas on toiminud tulemuspõhised toetused ning pakutakse välja viise, kuidas elurikkuse näitajad siduda tulemuspõhiste toetusskeemidega.

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond