EASACi raport „Taastav põllumajandus Euroopas“ (2022)

11.04.2022

Loe raporti täismahus siin

5. aprillil ilmus Euroopa Akadeemiate Teadusnõukogu (EASAC, European Academies’ Science Advisory Council) poliitikakujundajatele suunatud raport „Taastav põllumajandus Euroopas“. Raportis analüüsitakse taastava põllumajanduse (regenerative agriculture) võtete kasutamist Euroopas rohepöördega seotud Talust taldrikule ja Elurikkuse strateegiate eesmärkide saavutamiseks. Eestist osalesid teadusnõukogu töörühmas Krista Takkis ja Maarja Öpik Tartu ülikoolist ning Ülo Niinemets Eesti maaülikoolist.

Raporti autorid seadsid aastaks 2030 mitmeid abitsioonikaid eesmärke, mille täideviimine on samas ülimalt oluline jätkusuutlikuks toidutootmiseks. Peamised eesmärgid, mida loodetakse saavutada aastaks 2030 on:

  • Põllumajanduses toodetud kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine vähemalt 55%;
  • Pestitsiididie kasutamine vähenemine vähemalt 50% ulatuses;
  • Mulla toitainete kao vähenemine vähemalt 50% ulatuses, samal ajal tagades mullaviljakuse säilimise;
  • Põllumajandusloomadel kasutatavate antimikroobide müügi vähendamine 50%;
  • 25% põllumajandusmaast mahedalt majandatav;
  • Vähemalt 10% põllumajandusmaast mitmekesiste maastike all.

Need eesmärgid aitavad tagada vastupanu kliimamuutustele, kaitsta keskkonda ning taastada Euroopa põllumajandusmaade elurikkuse. Taastavat põllumajandust nähtakse paljulubava meetodina nende eesmärkide saavutamisel.

Loe ka Postimehe intervjuud autoritega Eestist: https://teadus.postimees.ee/7492139/tootsi-peenra-pohimotted-kirjutati-uleeuroopalisteks-poliitikasoovitusteks

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond