Ilmunud on teatmik Eesti pärandniitude taimedest

06.11.2023

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma eestvedamisel on valminud teatmik "Eesti pärandniitude taimed“. Teatmiku saab tutvumiseks alla laadida SIIT.

Liis Kasari-Toussainti, Marianne Kaldra ja Aveliina Helmi koostatud teatmikus on valik pärandniitudel kasvavaid looduskaitsealuseid taimi ja iseloomulikke niiduliike. Kirjeldatud on valikut ekspansiivsetest (jõudsalt vohavatest) ja kultuuristamise mõjule viitavatest liikidest. Samuti on eraldi jaotusena välja toodud Eesti looduse invasiivsedvõõrliigid.

„Teatmik valmis programmi LIFE IP projektis „Loodusrikas Eesti“, mille üheks eesmärgiks on katsetada Eesti pärandniitudeltulemuspõhist toetussüsteemi,“ räägib taastamisökoloogia teadur Liis Kasari-Toussaint. „Tulemuspõhine toetussüsteem tugineb hindamisankeedile, mis aitab hinnata pärandniidu kvaliteeti ja seisundit ning mille täitmiseks on vaja ka teada pärandniitudel kasvavaid taimi. Teatmik aitab ala hooldajal tundma õppida eri niidutüüpidel esinevaid taimi ning hinnata seda, kui elurikka niiduga on tegemist. Mida paremas seisus ja elurikkam pärandniit on, seda suurem on punktiskoor ja toetussumma.“

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond