Põllumajandusmaastikest märtsikuu Eesti Looduses

08.03.2021

Eesti Loodus 3/2021 keskendub maastikele, sealhulgas kirjutavad Tsipe Aavik ja Eve Veromann põllumajandusmaastikest ja nende mõjust elurikkusele ja põllumehe igapäevatööle

"Eesti põllumajandusmaastikest oleneb paljude liikide tulevik"

Tsipe Aavik kirjutab põllumajandusmaastike mitmekesisusest ja põlluelementide rollist. Pikemalt käsitleb ta põlluservade rolli elurikkuse toetamisel põllumaadel. Aavik lükkab ümber valearusaama, et Eesti põllumajandusmaastikud oleksid heas seisus ning nendib, et mõnede näitajate poolest oleme põllumajandusmaastike üheülbalisuse poolest hoopiski Euroopa esirinnas. Siiski on Aavik tuleviku suhtes optimistlik, leides et tänu tehnoloogia arengule on meie kasutuses mitmeid võtteid ja lahendusi, mis võimaldaksid vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja toota puhast toitu.

"Kuidas saada rohkem saaki?"

Eve Veromann selgitab, kuidas mitmekesine maastik annab põllupidajale väga otsest majanduslikku kasu. Ta selgitab loodusliku kahjuritõrje toimimist ning rõhutab, et tänu maastikuelementide mitmekesisusele jõuavad põldudele kahjurite looduslikud vaenlased. Veromann kirjutab ka tolmeldamise hüvedest ning kuidas põllumajandusmaastik tolmeldajaid toetada saaks. Kahjurite looduslike vaenlaste ja tolmeldajate liigirikkus panustavad otseselt saagi suurenemisse.

Liigiliselt mitmekesised põlluservad toetavad tolmeldajate ja kahjurite looduslike vaenlaste liigirikkust. Foto: Peeter Veromann

Eesti Looduse märtsikuu väljaande saab endale soetada siit.

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond