Looduslik mitmekesisus põllumajandusmaastikes

Põllumajandusmaastikes leidub põhiline elu äärebiotoopides, milleks on hekid, põllu ääres olevad rohuribad, metsaservad, põllusaared, veekogude kaldavöötmed, kivikalmed.

Tartu ÜlikoolMaastike Elurikkuse TöörühmLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond