Parima pärandniidu majandaja konkurss 2022

14.11.2022

Pärandmaastikud – ranna- ja puisniidud, luhad ja loopealsed - on Eesti liigirikkaimad kooslused, paljude taimede ja loomade elu- ja pesitsuspaigad, aga ka tähtis osa meie kultuuriloost ja identiteedist. Nende väärtuste hoidjate ehk majandajate tunnustamiseks toimub konkurss, kuhu ootame kandidaate kuni 12.detsembrini.

Pärandkooslused säilivad üksnes niites või karjatades ja ehkki maakasutus ning traditsiooniline maaelu on muutunud, on meil üle 800 pärandniitude majandaja, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks, vaid oleksid hästi hooldatud ja hoitud!  

Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi kureeritava projekti „Loodusrikas Eesti“ korraldatava konkursi eesmärk ongi tunnustada neid pärandniidu majandajaid, kes paistavad silma pühendumuse, eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega, olles seejuures panustamas ka kogukonna tegemistesse ja pärandniitude valdkonna arengusse! 

Ühtlasi tahame edendada riigi ja maaomanike koostööd, populariseerida pärandniitude majandamist ning tugevdada Eesti pärandniidu majandajate võrgustikku. 

Konkursitingimustega saab tutvuda www.loodusrikaseesti.ee/et/parandniidu-majandaja-22 Konkursil osalemiseks tuleb saata kandideerimisavaldus hiljemalt 12. detsembril 2022 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee.

Tunnustuse pälvinud pärandkoosluste majandajate autasustamine toimub 25. jaanuaril 2023.

2021. aastal osutusid 13 nominendi hulgast võitjateks Viljar Ilves Alam-PedjaltUlvi ja Tiit Uusoja Hiiumaalt ja Ülle Tamm Manijalt.

Loodame, et pärast teistkordset tunnustamist saame öelda, et sündinud on silmapaistvate pärandniitude majandajate tunnustamise traditsioon!

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond