Põllumajandustootjad kogunesid taastava põllumajanduse infopäeval

13.11.2023

Loodussõbralikuma põllumajanduse eestvedajad (MTÜ Northern Roots) organiseerisid 7.novembril infopäeva taastavast põllumajandusest koos Sadala Agro maade külastamisega. Suurele hulgale kohale tulnud põllumajandustootjatele tutvustas Tartu Ülikooli taastava põllumajanduse spetsialist Kristiina Jürisoo elurikkuse tähtsust kliimamuutuste olukorras, seoseid looduskeskkonna ja põllumajandusmaastike vahel. Samuti tutvustati erinevaid põllumajandusvõtteid ja võimalusi, mida teadlaste ja kohalike tootjatega koostöös katsetatakse. 

Kristiina Jürisoo tutvustas taastava põllumajanduse vajadust ja võimalusi, mida koostöös põllumajandajatega loodusteadlased katsetavad

Tootjatele on oluline teada saada, mida taastav põllumajandus täpselt endast kujutab ja mida selle all Eestis tehakse ja mida veel proovitakse. Ka kohapeal tõdeti, et infovajadus sel teemal on suur ja katsetamine koos sisendiga teadlaste poolt on põllumeestele hädavajalik. 

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühmal on alanud koostöö mitmete tootjatega, kes enda põldudel katseid teevad. Üks neist on Sadala Agro, kelle põlde ka infopäeval külastati. Otsekülvi ja minimaalset künni tulemusi nägid kohaletulnud oma silmaga. 

Sadala Agro põllu külastamine, kus tutvuti otsekülvi tulemustega

Sadala Agro on koostöös Tartu Ülikooli teadlaste ja ekspertidega enda tootmismaale rajanud rohumaaribad. Katseala valiti selline, mis sobis nii tootjale, kui ka teadlastele teaduslike mõõtmiste ja seire läbiviimiseks järgmistel aastatel. Lisaks vajalikule infole talunikele, võimaldab saadav teadmine loodushoidlikumate põllumajandamispraktikatele ka riiklikke toetusmeetmeid planeerida. 

Sadala Agro rohumaaribade rajamine kevadel 2023

Kõik põllumajandustootjad, kes soovivad Tartu Ülikooli teadlastega koostööd teha, võtke ühendust.

Tartu ÜlikoolLIFE IPNatura 2000LIFE EURegionaalarengu Fond